Newyddion

For the very latest news please check our Facebook Page:

 

Ar Ragfyr 11eg 2012, cafodd ein Neuadd newydd ei hagor yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru!

 

Rydym yn awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr i helpu pobl eraill â TG a materion sy'n ymwneud â busnes. Os oes gennych unrhyw arbenigedd yn y meysydd hyn, cysylltwch â Gaynor i drafod.


I gael manylion pellach am digwyddiadau, ewch i'n tudalen Facebook, neu edrychwch am bosteri yn y Pentref.
Gwyn Buckley (Ysgrifennydd) 01691 780310 gwynbuckley332@btinternet.om
Derek Broadhurst (Trysorydd) 01691 780145 dwrffordd@btinternet.com
Hefina Evans ffôn: 01691 780438
Frances Hunt (Swyddog y Wasg): 01691 780139 celticgypsyontour@btinternet.com

Noddwyr:
Hoffai'r Pwyllgor, ar ran y gymuned, ddiolch i'r holl sefydliadau a rhoddwyd sydd wedi helpu i ariannu ailadeiladu a sicrhau cyfarparu i'r Neuadd newydd. Heb ein noddwyr, ni fyddai hyn wedi bob yn bosibl. Diolch hefyd i'r rheiny sydd wedi rhoi gwobrau raffl neu nwyddau eraill, arddangos posteri, prynu a gwerthu tocynnau, mynychu digwyddiadau, rhoi o'u hamser a'u hegni yn hael neu helpu mewn unrhyw ffordd.
Mae bob amser croeso i roddion er bydd y Neuadd! Os hoffech chi helpu yn y ffordd hon a fyddech cystal â chysylltu â'r Trysorydd, Derek Broadhurst ar 01691 780145, neu ebost dwrffordd@btinternet.com i gael manylion pellach.

 

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.