Cymuned

Fel yn achos yr hen Neuadd, bydd cyfleoedd i grwpiau logi'r neuadd a chynnal digwyddiadau yn parhau ond oherwydd y cyfleusterau newydd bydd yna amrywiaeth eang o bosibiliadau ychwanegol.

I ddechrau, bydd y Neuadd newydd ar agor y rhan fwyaf o'r amser, nid trwy drefniant yn unig.  Bydd pobl yn gallu galw heibio i ddefnyddio'r cyfleusterau, i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau neu ddigwyddiadau ac i gyfarfod â phobl a chael paned o de neu goffi.  Bydd yna Dderbynfa, ystafelloedd cyfarfod, ardaloedd coffi a'r Ystafell Snwcer.

Rydym hefyd wedi bod yn edrych ar ba gyfleoedd allai fod ar gael ar gyfer pobl ifanc pan fyddant yn cyrraedd yn ôl o'r ysgol neu ar y penwythnos a'r hyn byddwn ni'n gallu ei wneud i hybu'r defnydd o'r Neuadd ar gyfer cynadleddau, seminarau a chyfarfodydd busnes.

Felly rhowch wybod i ni beth yw'ch syniadau ar gyfer datblygu'r defnydd o'r Neuadd a rhoi cyhoeddusrwydd iddi.

Y Tîm

Rydym eisiau dod â thîm o wirfoddolwyr o bob oedran at ei gilydd i helpu i redeg y Neuadd, i gynnig cymorth mewn meysydd mwy arbenigol fel arlwyo, y ganolfan fusnes fach, y dderbynfa neu wrth gynnal neu gefnogi amrywiaeth o weithgareddau.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r tîm (a chael llawer o fwynhad trwy wneud hynny!), rhowch wybod i ni - anfonwch neges ebost at Gwyn Buckley gwynbuckley332@btinternet.com

 

 

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.