Amdanom Ni

Rheolaeth:

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061. Mae'n cael ei rheoli gan bwyllgor o wirfoddolwyr sy'n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau'r pentref sy'n defnyddio'r Neuadd.

Mae Pwyllgor Rheoli wedi cael ei sefydlu ac mae'n cyfarfod yn rheolaidd i fynd rhagddo â'r prosiect ailadeiladu. Dyma'r aelodau:

Cadeirydd: Bronwen Jones

Ysgrifennydd: Gwyn Buckley

Trysorydd: Derek Broadhurst

Ysgrifennydd Archebu: Hefina Evans

 

Sut i gysylltu â ni ............

Bronwen Jones (Cadeirydd)  01691 780484

Gwyn Buckley (Ysgrifennydd)   01691 780310 gwynbuckley332@btinternet.om

Derek Broadhurst (Trysorydd) 01691 780145  dwrffordd@btinternet.com

Hefina Evans ffôn: 01691  780438

 

Noddwyr:

 

Mae bob amser croeso i roddion tuag at y rhaglen ailadeiladu! Os hoffech chi helpu yn y ffordd hon a fyddech cystal â chysylltu â'r Trysorydd, Derek Broadhurst ar 01691 780145, neu ebost dwrffordd@btinternet.com i gael manylion pellach.

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.