Amdanom Ni

Rheolaeth:

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061. Mae'n cael ei rheoli gan bwyllgor o wirfoddolwyr sy'n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau'r pentref sy'n defnyddio'r Neuadd.

Mae Pwyllgor Rheoli wedi cael ei sefydlu ac mae'n cyfarfod yn rheolaidd i fynd rhagddo â'r prosiect ailadeiladu. Dyma'r aelodau:

Cadeirydd: Emyr Roberts

Ysgrifennydd: Gwyn Buckley

Trysorydd: Derek Broadhurst

Ysgrifennydd Ariannol: Hefina Evans

Swyddog y Wasg: Frances Hunt

Liz Morris; Eddie Evans; Bryn Evans; Gaynor Richfield; Y Cynghorydd Sir Aled Davies; Gaynor Richfield; Thomas Morris; Merfyn Edwards; Bob Williams; Hywel Lewis; Carol Davies; Nerys Evans a Rhian Williams.

Sut i gysylltu â ni ............

Emyr Roberts (Cadeirydd)  01691 780176 emyrrob@hotmail.com

Gwyn Buckley (Ysgrifennydd)   01691 780310 gwynbuckley332@btinternet.om

Derek Broadhurst (Trysorydd) 01691 780145  dwrffordd@btinternet.com

Hefina Evans ffôn: 01691  780438

Frances Hunt (Swyddog y Wasg): 01691 780139 celticgypsyontour@btinternet.com

Noddwyr:

Hoffai'r Pwyllgor, ar ran y gymuned, ddiolch i'r holl sefydliadau a rhoddwyd sydd wedi helpu i ariannu ailadeiladu a sicrhau cyfarpar i'r Neuadd newydd.  Heb ein noddwyr, ni fyddai hyn wedi bob yn bosibl. Diolch hefyd i'r rheiny sy'n rhoi gwobrau raffl neu nwyddau eraill, yn arddangos posteri, yn prynu a gwerthu tocynnau, yn mynychu digwyddiadau, yn rhoi o'u hamser a'u hegni yn hael neu'n helpu mewn unrhyw ffordd.

Mae bob amser croeso i roddion tuag at y rhaglen ailadeiladu! Os hoffech chi helpu yn y ffordd hon a fyddech cystal â chysylltu â'r Trysorydd, Derek Broadhurst ar 01691 780145, neu ebost dwrffordd@btinternet.com i gael manylion pellach.

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.