Beth sydd ymlaen

Dyddiad
Digwyddiad
 

Chwe 10fed

am

7.30 y.h

Dawns Ffolant

Swper Ploughmans

Cerddoriaeth gan Country Pride

Er budd Ward canser yr arddegau Birmingham

& Gronfa canser Lingen Davies

Tocynnau, £8, ar gael gan

Julia Evans

01691 780447

 

Chwe 23fed

Noson Gwis

£10 y tîm o bedwar

Sgoldion ac Sgodyn, selsig & sglodion

ei archebu ar y drws.

er budd yr Eglwys St Dogfan

 

Ebrill 6ed, 7fed

Ebrill 13fed, 14fed

Cynhyrchiad Theatr Tanat o lyfr enwog Dylan Thomas

 

     
   
   

 

 

Mae'r Neuadd yn perthyn i gymuned Llanrhaeadr-ym-Mochnant, ac yn Elusen, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.