Beth sydd ymlaen

Dyddiad
Digwyddiad
 

Chwe 10fed

am

7.30 y.h

Dawns Ffolant

Swper Ploughmans

Cerddoriaeth gan Country Pride

Er budd Ward canser yr arddegau Birmingham

& Gronfa canser Lingen Davies

Tocynnau, £8, ar gael gan

Julia Evans

01691 780447

 

Chwe 23fed

am

7:30 y.h

Noson Gwis

£10 y tîm o bedwar

Sgoldion ac Sgodyn, selsig & sglodion

ei archebu ar y drws.

er budd yr Eglwys St Dogfan

 

Mawrth 23fed

am

7:30yh


Bydd amser yn dweud

Noson o theatr a straeon ar thema cysgodol

Te a Chacen

Oedolion £ 5, Plant £ 3

tocynnau ar gael o

http://artsconnection.org.uk/tellavisionnightout/

neu

Swyddfa Cysylltiadau Celfyddydau (01691 648929)

Mawrth 24ain

o

6yh hyd 11yh

Parti gyda Pwrpas

Tocyn £ 10 neu £ 15 gyda Bwyd

ewch i

www.sector39.co.uk

neu

Dreigiau Cydweithredol ar gyfer Tocynnau

31fed o Fawrth

am

7:30yh


Bingo'r Pasg

er budd

Sgowtiaid Llanrhaeadr YM

ac

Clwb Tanat Theatr

 

Ebrill 6ed, 7fed

ac

Ebrill 13fed, 14fed

i gyd yn dechrau am 7:30yh

Cynhyrchiad Theatr Tanat o lyfr enwog Dylan Thomas


mae tocynnau nawr ar gael o naill ai Storfeydd Greatorex ac Y Siop Bapur, Llanrhaeadr; Siop Eirianfa, Pen-y-bont Fawr; Upstairs Downstairs, Leg St, Croesoswallt; Rowanthorne, Old Chapel Court, Enlgish Walls, Croesoswallt.

neu

archebwch nhw o Izzy Roberts ar 01691860398

Ebrill 28 fed

10:30 - 12:00

Bore Goffi

sy'n cael ei redeg gan Wirfoddolwyr y Neuadd

Stondin Cacen yr Eglwys

(sydd hefyd yn y Neuadd ar y diwrnod hwn)

Mai 20fed

3:30yh gyda bwyd am 4:00yh

Party Briodas Frenhinol

dethol Frenhines y carnifal

Mynediad drwy docyn yn unig

Oedolion £5, plant £3

Tocynnau o Gegin Fach

Adloniant gan Maisie Davies

a

Ysgol Gynradd Llanrhaeadr YM

 

 

Mae'r Neuadd yn perthyn i gymuned Llanrhaeadr-ym-Mochnant, ac yn Elusen, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.