Beth sydd ymlaen

Dyddiad
Digwyddiad
 
16fed o Rhagfyr

Bingo Nadolig

er budd y Neuadd

llygaid i lawr 7:30 yh

3ydd o Rhagfyr

Bore Coffi'r Nadolig

gyda pwnsh ac mins peis

stondin cacennau yr Eglwys ac stondinau greft

er budd y Neuadd

o 10:30yb hyd at 12:30 yp

     
   
   

 

 

Mae'r Neuadd yn perthyn i gymuned Llanrhaeadr-ym-Mochnant, ac yn Elusen, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.